مویک 2 پرو

مداومت پروازی 30 دقیقه

وزن 900 گرم

برد پروازی 8 کیلومتر

حداکثر سرعت پروازی 72 کیلومتر بر ساعت

سنسور ما


ادامه توضیحات در بخش جزئیات کالا
0
ثبت نام / ورود