ماتریس 600

فریم مستحکم و کاربردی جهت انجام پروزه های سینمایی و صنعتی

 پشتیبانی از رونین MX و Lightbridge 2 

مجهز به ماژول کنترل


ادامه توضیحات در بخش جزئیات کالا
0
ثبت نام / ورود