اینسپایر 2

1-اضافه شدن حسگرهای کشف و جلوگیری کننده برخورد با موانع در جلو و بالای پرنده تا برد 30 متر
2-قابلیت حمل دو باطری همزمان برای اطمینان بیشتر 3


ادامه توضیحات در بخش جزئیات کالا
0
ثبت نام / ورود
اینسپایر 2 همـراه با دوربین X5S

سیستم پردازش  تصویر جدید تا ۵٫۲K

سرعت 108 کیلومتر در ساعت

مدت زمان پرواز را تا ۲۷ دقیقه با استفاده از سیستم dual batrry

ادامه توضیحات در بخش جزئیات کالا
0
ثبت نام / ورود