فنـاوری پیشـرفتـه آوات

توسعه روز افزون تکنولوژی و به خدمت درآمدن آن در ساده تر شدن زندگی انسان، دریچه های جدیدی به روی بشریت باز کرده است. فناوری های نوین تصویر برداری به عنوان یکی از این ابعاد با رشد سریع تکنولوژی و ادغام شدن آن با مقوله جذاب پرواز سبب بوجود آمدن فصل نوینی در صنعت تصویر برداری شده است با نام هلیشات در بین عموم شناخته می شود.
شرکت آوات به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه مالتی روتورها و پهپادهای مختلف و به عنوان عضو رسمــی اتحادیه صنایع هوایی و فضـایی ایران و نماینـده کارگروه ساماندهی پهپپـاد های غیـر نظامی در استان فارس هم اکنون این آمادگی را دارد که با تمامی سرمایه علمی و انسانی خود گام های استواری را در کنار شما بمنظور رشد بیش از پیش این صنعت داشته باشد.
جهت ارتباط با کارشناسان فنـی ما می توانید از راه های ارتبـاطی زیـر اقـدام فرماییـد:


کارشنــاس فنـــی : 09394497749 (عســــگری)

کارشنـاس فـروش و آمـوزش: 09374844152 (حسین پور)

کارشنـاس روابط عمومی : 09374844152 (اســلامـــی)

کارشنـاس فناوری اطلاعات: 09396292137 (طـراوت)

آدرس: شیـراز، بلـوار بعثت (حد فاصل چهار راه خلدبرین و فلکه سنگی)، کوچه 18، فرعی 18/4، پلاک 283، ساختمان آوات
تلفکس: 36480635(071)