فنـاوری پیشـرفتـه آوات

توسعه روز افزون تکنولوژی و به خدمت درآمدن آن در ساده تر شدن زندگی انسان، دریچه های جدیدی به روی بشریت باز کرده است. فناوری های نوین تصویر برداری به عنوان یکی از این ابعاد با رشد سریع تکنولوژی و ادغام شدن آن با مقوله جذاب پرواز سبب بوجود آمدن فصل نوینی در صنعت تصویر برداری شده است با نام هلیشات در بین عموم شناخته می شود.
شرکت آوات به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه مالتی روتورها و پهپادهای مختلف و به عنوان عضو رسمــی اتحادیه صنایع هوایی و فضـایی ایران و نماینـده کارگروه ساماندهی پهپپـاد های غیـر نظامی در استان فارس هم اکنون این آمادگی را دارد که با تمامی سرمایه علمی و انسانی خود گام های استواری را در کنار شما بمنظور رشد بیش از پیش این صنعت داشته باشد.
جهت ارتباط با کارشناسان فنـی ما می توانید از راه های ارتبـاطی زیـر اقـدام فرماییـد:

کارشنـاس فـروش: 09374844152 (اســلامـــی)

کارشنــاس فنـــی : 09394497749 (عســــگری)

کارشنـاس آمـوزش: 09374844152 (حسین پور)

کارشنـاس مالی و حسابداری: 09171870789(عمـادی)

مســـــــول امـور اداری: 09172500652 (عـــــرفانی)

کارشنـاس فناوری اطلاعات: 09396292137 (طـراوت)

آدرس: شیـراز، بلـوار پاسـداران، تقاطع یادگـار امام (ره)، ساختمان فرزاد، طبقه سوم، واحد هشت
تلفکس: 38427456(071)